Draagvlak

Draagvlak is cruciaal om inclusief werkgeven tot een succes te maken. Dat vraagt om permanente aandacht in de hele keten – van de eerste intentie om iemand te plaatsen tot de daadwerkelijke realisatie. Om draagvlak te creëren, moet u eerst weten welke ideeën, (voor)oordelen, ervaringen en beelden er bestaan binnen uw organisatie over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. U moet ook weten waar in de organisatie weerstand een rol speelt. Vervolgens probeert u - daar waar nodig - met de juiste overtuigingsstrategieën het draagvlak te vergroten en vooroordelen te ontkrachten. Maak daarbij gebruik van onze checklist ‘Draagvlak creëren’.