U bent hier

Resultaten pilot Inclusief HR: leerdocumenten en handreiking over privacy

25 september 2017

Ruim 20 werkgevers namen deel aan de pilot Inclusief HR, waar de kernvraag luidde: wat zijn de belangrijkste knelpunten van werkgevers bij het verduurzamen van inclusief werkgeven in hun HR-beleid en welke oplossingen zijn hiervoor te bedenken?

Samen met maatschappelijk investeerder Start Foundation heeft AWVN de leerpilot Inclusief HR uitgevoerd. Doel: de belangrijkste knelpunten van werkgevers die al langere tijd met inclusie aan de slag zijn, inventariseren en oplossingen ontwikkelen. De vier thema’s, die de deelnemers onderzocht en uitgewerkt hebben, zijn:

  • personeelsprocessen en organisatie
  • meetbaarheid inclusie
  • borging inclusie
  • in-/doorstroom medewerkers uit de doelgroep

Download gratis de resultaten uit deze pilot.