U bent hier

Resultaten leerpilot Inclusief HR beschikbaar

4 augustus 2017

Ruim 20 werkgevers namen deel aan deze pilot, waar de kernvraag luidde: wat zijn de belangrijkste knelpunten van werkgevers bij het verduurzamen van inclusief werkgeven in hun HR-beleid en welke oplossingen zijn hiervoor te bedenken?

Samen met maatschappelijk investeerder Start Foundation heeft AWVN de leerpilot Inclusief HR uitgevoerd. Doel: de belangrijkste knelpunten van werkgevers die al langere tijd met inclusie aan de slag zijn, inventariseren en oplossingen ontwikkelen. De vier thema’s, die de deelnemers onderzocht en uitgewerkt hebben, zijn:
- personeelsprocessen en organisatie
- meetbaarheid inclusie
- borging inclusie
- in-/doorstroom medewerkers uit de doelgroep

De resultaten uit deze pilot kunt u hier gratis downloaden

De brochure ‘Privacy versus transparantie’ is geschreven op verzoek van de werkgevers uit de deelpilot 'Meetbaarheid'. Zij gaven aan erg te worstelen met de vraag hoe zij binnen de kaders van de wet transparant kunnen maken, wat zij doen op het gebied van inclusief werkgeven. Met name omdat onduidelijk is, welke informatie werkgevers met het oog op de privacywetgeving al dan niet mogen verzamelen en delen.

Lees hier eerdere informatie over deze pilot