U bent hier

Rapportages banenafspraak eerste kwartaal 2017

26 juli 2017

Op 25 juli 2017 heeft UWV de ‘Rapportage banenafspraak’ van het eerste kwartaal 2017 gepubliceerd. Deze trendrapportage is geen officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat die meting op jaarlijkse basis plaatsvindt. Bovendien worden in de trendrapportages de banen via uitzendcontract of detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt.

Uit de rapportage blijkt dat de netto ontwikkeling ten opzichte van het eerste kwartaal 2016 er als volgt uitziet:
- 8.934 extra banen via een regulier dienstverband.
- 1.928 minder banen via een uitzendcontract of detachering.

De netto ontwikkeling in het aantal banen, in de definitie van de banenafspraak, is 15.719 extra banen via een regulier dienstverband en 8.887 extra banen via een uitzendcontract of detachering ten opzichte van de nulmeting eind december 2012.

Uit de trendrapportage blijkt ook dat er eind maart van dit jaar 204.074 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 43.665 personen ten opzichte van de nulmeting. De afname kan vooral worden verklaard door de herindeling Wajong. UWV kijkt in de periode 2015-2017 voor alle mensen in de oude Wajong en de Wajong 2010 of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, beëindigt UWV de registratie in het doelgroepregister. 

Het aantal personen in het doelgroepregister dat onder de Participatiewet valt, is dit kwartaal sterker toegenomen dan in eerdere kwartalen. Voor een deel is dit te verklaren doordat 1.664 nieuwe personen via de praktijkroute zijn ingestroomd. Dat gebeurde dit kwartaal voor het eerst. Het gaat hierbij voor het grootste deel om mensen die in 2016 al werkten op basis van verminderde loonwaarde en die per 1 januari 2017 het recht kregen om opgenomen te worden in het doelgroepregister. De banen van deze mensen tellen dit kwartaal dus voor het eerst mee voor de banenafspraak. 

Lees hier de volledige trendrapportage
Lees verder voor de vragen en antwoorden over de trendrapportages 

 (Bron: UWV 25 juli 2017)