U bent hier

Quotumregeling in werking voor overheidswerkgevers

8 september 2017

Na overleg met de sociale partners en gemeenten heeft het kabinet besloten om een quotumregeling te activeren die moet leiden tot meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid. Dit omdat de overheidswerkgevers in 2016 onvoldoende banen voor mensen met een beperking beschikbaar hebben gemaakt.

Vandaag stuurde staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan beide Kamers een brief, waarin staat dat voor de overheidswerkgevers een quotumregeling gaat gelden.

Overheidswerkgevers worden verplicht het voor hun geldende aantal banen voor de doelgroep in te vullen. Om de benodigde inhaalslag mogelijk te maken en de overheidswerkgevers te blijven stimuleren om de banen te realiseren, is afgesproken om voor werkgevers in de overheidssector die komend jaar de doelstelling niet halen, dit inzichtelijk te maken, en de werkgevers tot en met het jaar 2019 de tijd te geven om aan de quotumregeling te voldoen.

In het najaar moeten de gezamenlijke overheidswerkgevers een plan van aanpak presenteren, hoe zij aan de Banenafspraak gaan voldoen. Ook kondigt het kabinet in de Kamerbrief een breed onderzoek aan dat in kaart moet brengen hoe de quotumregeling voor de diverse onderdelen van de overheidssector in de praktijk uitwerkt. De resultaten van dit onderzoek komen medio volgend jaar beschikbaar.

Lees het complete nieuwsbericht van SZW en de brief, die de bewindslieden naar de Eerste en Tweede kamer stuurden