U bent hier

Bedrijven realiseren 7.500 banen voor mensen met een beperking

21 december 2015

Nederlandse bedrijven hebben de afgelopen twee jaar meer dan 7.500 banen geregeld voor mensen met een beperking. Daarmee lost werkgeversvereniging AWVN namens het bedrijfsleven een twee jaar geleden aan het kabinet gedane belofte in. Directeur Harry van de Kraats van AWVN bracht het nieuws vandaag formeel bij verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volgens Van de Kraats is er de afgelopen twee jaar meer bereikt dan alleen het scheppen van 7.500 banen. ‘Steeds meer bedrijven zien dat zij een medeverantwoordelijkheid hebben bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Er is echt een beweging op gang gekomen. Daarnaast bieden we binnenkort arbeidsmarktregio’s een menu aan om allerlei formele en bureaucratische hindernissen weg te nemen en het werkgevers heel wat gemakkelijker te maken. Dat SZW de no-riskpolis voor Wajongers ook beschikbaar heeft gemaakt voor mensen in de Participatiewet, maakt het ook gemakkelijker voor werkgevers.’

Staatssecretaris Klijnsma toonde zich voorzichtig verheugd met het tot dusver behaalde resultaat. Zij deelde Van de Kraats’ opvatting dat deze 7.500 banen een mooie mijlpaal vormen, maar tegelijkertijd slechts een begin. ‘Natuurlijk moeten nog veel ambities worden omgezet in concrete werkplekken waar mensen met een beperking ook echt aan de slag gaan, maar dit stemt hoopvol. Het is mooi te zien dat het AWVN is gelukt om zoveel werkgevers te enthousiasmeren. Dat is een compliment waard.’

Het scheppen van ‘participatiebanen’ – informeel zo genoemd vanwege de kaderscheppende Participatiewet – vloeit voort uit het Sociaal akkoord van voorjaar 2013. Daarin is afgesproken dat in 2026 125.000 banen (100.000 bedrijfsleven, 25.000 overheid) zijn gerealiseerd voor mensen met een beperking, met Wajongers als bekendste groep. Het project ‘Werkgevers gaan inclusief’ dat AWVN realiseert met De Normaalste Zaak is een katalysator om praktische belemmeringen weg te nemen en de eerste 7.500 banen te realiseren.

Bijna 300 bedrijven hebben inmiddels een concrete belofte gedaan om banen beschikbaar te stellen aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Het aantal deelnemende bedrijven neemt in snel tempo toe. Ze staan allemaal genoemd op www.werkgeversgaaninclusief.nl. De toename van het aantal deelnemende bedrijven betekent volgens de betrokkenen dat de groei van het aantal ‘participatiebanen’ de komende jaren zal doorgaan.