U bent hier

Contact

Werkgevers inspireren, motiveren, adviseren en ondersteunen, zodat zij op weg gaan om een inclusieve organisatie te worden en (meer) kansen te bieden aan mensen met een beperking. Dat is het doel van het programma ‘Werkgevers gaan inclusief’, waarvan werkgeversvereniging AWVN de hoofduitvoerder is.

 

Waarom inclusief ondernemen?

Er zijn veel redenen voor bedrijven om inclusiever te willen worden: de gemaakte afspraken uit het Sociaal akkoord nakomen, is er één van. Verder valt te denken aan het maken van een efficiëntieslag in de werkprocessen, het voorblijven van krapte op de arbeidsmarkt, het vergroten van innovatiekracht en marktaandeel, de invulling van de maatschappelijke betrokkenheid, invulling te geven aan de Participatiewet of al gemaakte cao-afspraken.

 

2016: onderzoek naar de toegevoegde waarde van inclusief werkgeven, pilot rond de vraagstukken van werkgevers die al meer dan 2 jaar inclusief werken en meer

In het project TWIW (toegevoegde waarde van inclusief werkgeven) heeft de literatuurstudie al uitgewezen dat inclusieve werkgevers toegevoegde waarde ‘voelen’, maar dat zij er nog niet aan zijn toegekomen dit te meten. Het onderzoek loopt nog. In de zomer is een pilot gestart om met zo’n 20 werkgevers die al meer dan 2 jaar inclusief werken de vraagstukken die nu spelen, na de startfase inclusie.
We blijven de knelpunten monitoren en adresseren. Ook blijven we meedenken met mogelijke oplossingen, zodat het tempo van het invullen van de banenafspraak omhoog gaat. Per slot moeten werkgevers in de markt en overheid nog door tot 125.000 extra banen voor de doelgroep in 2026.

 

2015: vervolg 7.500-banenplan, netwerkaanpak, JIP en praktijkcases

Eind 2015 overhandigde AWVN-directeur Van der Kraats ruim 7.500 door in totaal 330 werkgevers beschikbaar gemaakte banen voor mensen met een beperking. Hiermee was het 7.500-banenplan afgerond.
Het WGI-team had als leerpunt uit 2014 meegenomen, dat het goed werkt als werkgevers in de lead zijn en elkaar motiveren en soms ook even de maat nemen. Om die reden ontwikkelde het team in 2015 een netwerkaanpak. Een groep werkgevers uit dezelfde regio (of dezelfde sector) doorloopt in drie of vier workshops het proces van informeren, motiveren, mogelijkheden vinden en een ambitie formuleren over hoeveel banen elke werkgever denkt beschikbaar te kunnen maken. Eventueel volgt een extra workshop over het vinden van kandidaten.
Ook ontwikkelen de inclusie-experts JIP, de online inclusiecoach voor werkgevers die zelf aan de slag willen. Door de drie vragenlijsten in te vullen (over de projectleider inclusief zelf, over z’n organisatie en over de omgeving waarin de organisatie zich beweegt), ontdekt de aanjager welke vaardigheden, kennis en competenties hij of zij moet bezitten of inkopen, wat er nodig is in de organisatie, enz. De vragen van JIP zijn verrijkt met goede voorbeelden, inspirerende filmpjes, voorbeeldtekst, tips en meer. Werkgevers kunnen JIP kosteloos gebruiken, registreren is noodzakelijk voor het behouden van de antwoorden, aangezien de vragenlijsten niet bedoeld zijn om in één keer helemaal in te vullen.
Meer dan 55 praktijkcases van organisaties die al ervaring hebben met inclusief ondernemen zijn opgetekend. Deze ‘good practices’ zijn voor iedereen toegankelijk en eenvoudig te filteren op arbeidsmarktregio, sector en meer.

 

2014: 7.500-banenplan, onderzoek businesscase en pilot regelluwe regio

In 2014 ontwikkelde het team van Werkgevers gaan inclusief (WGI) een aanpak om individuele werkgevers op gang te helpen (7.500-banenplan fase 1).
Daarnaast was er het onderzoek, dat Berenschot uitvoerde in opdracht van WGI. De belangrijkste conclusie: voor werkgevers was het gunstiger om een Wajonger aan te nemen dan iemand vanuit de Participatiewet (meer financiële steun en minder risico door de toenmalige no-riskpolis). Mede op grond hiervan is de regelgeving aangepast, waardoor dit verschil tussen Wajong en P-wet verdween. De brochure Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief is gratis te downloaden. Het filmpje hierover staat op Youtube.
Ook startte in Zwolle de pilot Regelluwe regio, waarbij gezocht werd naar een manier om werkgevers sneller te helpen en administratief te ontzorgen, zodat meer werkgevers sneller meer mensen met een beperking aan de slag zouden helpen. De resultaten en aanbevelingen van deze pilot zijn in 2016 gepubliceerd onder de titel ‘Regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio’.

Heeft u hulp nodig?

U wilt inclusief werkgeven, maar u heeft nog vragen? Neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn:

AWVN-werkgeverslijn: 070 850 86 05
E-mail: werkgeversgaaninclusief@awvn.nl