Dat betekent: ruimte maken in uw organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit het programma Werkgevers gaan inclusief inspireert, motiveert en ondersteunt werkgeversvereniging AWVN samen met De Normaalste Zaak en met steun van VNO-NCW en MKB-Nederland werkgevers om bij te dragen aan de banenafspraak.
Een sluitende businesscase is van belang. Ook werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak moeten bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Alleen dan zullen deze banen duurzaam zijn. Werkgevers gaan inclusief liet onderzoek doen. Dit leverde vier businessmodellen op: eenvoudig werk op grote schaal, eenvoudig werk ....

Nieuws

24 mei 2017
Werkgevers kunnen binnenkort bij een stijging van het minimumjeugdloon ook de lonen verhogen voor werknemers die bij hen werken via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken laten...
19 mei 2017
'De banenafspraak die ertoe moet leiden dat er in 2025 in totaal 125.000 extra banen zijn voor de kwetsbaarste groep arbeidsbeperkten komt nog onvoldoende uit de verf.' Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Spoor...
16 mei 2017
Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de Belastingdienst en UWV een digitale calculator gelanceerd voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst...

Evenementen

20-06-17
12.30 tot 18.00
De Normaalste Zaak heeft – in samenwerking met Accenture en AWVN – de Leergang inclusief werkgeven, ‘anders kijken; gewoon doen’ ontwikkeld...
12-09-17
12.30 tot 18.00
De Normaalste Zaak heeft – in samenwerking met Accenture en AWVN – de Leergang inclusief werkgeven, ‘anders kijken; gewoon doen’ ontwikkeld...
10-10-17
12.30 tot 18.00
De Normaalste Zaak heeft – in samenwerking met Accenture en AWVN – de Leergang inclusief werkgeven, ‘anders kijken; gewoon doen’ ontwikkeld...