Dat betekent: ruimte maken in uw organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit het programma Werkgevers gaan inclusief inspireert, motiveert en ondersteunt werkgeversvereniging AWVN samen met De Normaalste Zaak en met steun van VNO-NCW en MKB-Nederland werkgevers om bij te dragen aan de banenafspraak.
Een sluitende businesscase is van belang. Ook werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak moeten bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Alleen dan zullen deze banen duurzaam zijn. Werkgevers gaan inclusief liet onderzoek doen. Dit leverde vier businessmodellen op: eenvoudig werk op grote schaal, eenvoudig werk ....

Nieuws

25 oktober 2016
Werkgevers vinden het vaak lastig om de mensen te vinden, die op grotere afstand van de arbeidsmarkt staan, maar wel graag willen werken. Hoe kan dat? Is er verbetering mogelijk in de dienstverlening door gemeente of...
21 oktober 2016
Op 18 oktober heeft staatssecretaris Klijnsma een wetsvoorstel over beschut werk en over de zogenaamde Praktijkroute naar de Tweede Kamer gestuurd. Gemeenten moeten vanaf volgend jaar aan mensen die niet in een gewone...
4 oktober 2016
Periodiek informeert het team van Werkgevers gaan inclusief belanghebbenden en belangstellenden over de voortgang van het programma – over het monitoren van ambities en realisaties, over knelpunten en succesfactoren,...

Evenementen

15-11-16
13.30 tot 16.30
Op dinsdag 15 november geeft AWVN in samenwerking met FactorWerk in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe een praktische...
24-11-16
09.30 tot 17.00
Stereotypen kloppen meestal niet en hebben vaak nadelige gevolgen. Ook op de arbeidsmarkt. En niet alleen voor sollicitanten. Door...