Dat betekent: ruimte maken in uw organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit het programma Werkgevers gaan inclusief inspireert, motiveert en ondersteunt werkgeversvereniging AWVN samen met De Normaalste Zaak en met steun van VNO-NCW en MKB-Nederland werkgevers om bij te dragen aan de banenafspraak.
Een sluitende businesscase is van belang. Ook werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak moeten bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Alleen dan zullen deze banen duurzaam zijn. Werkgevers gaan inclusief liet onderzoek doen. Dit leverde vier businessmodellen op: eenvoudig werk op grote schaal, eenvoudig werk ....

Nieuws

7 december 2017
De voorbereidingen voor de 11de Prokkelweek – maandag 4 t/m zaterdag 9 juni 2018 – zijn al begonnen. Voor werkgevers en anderen die willen meedoen, is er in de tweede helft van januari in elke provincie een Prokkel...
1 december 2017
Vorig voorjaar ratificeerde Nederland het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap. Vandaag overhandigt het College voor de rechten van de mens zijn onderzoek naar de stand van zaken aan minister Hugo de...
29 november 2017
Op 29 november 2017 is de ministeriële regeling in de Staatscourant gepubliceerd, waarin de verhoging is geregeld van de vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de...