Mensen met een beperking aan een baan helpen. Vanuit haar programma Werkgevers gaan inclusief ondersteunt werkgeversvereniging AWVN samen met De Normaalste Zaak en met steun van VNO-NCW en MKB-Nederland werkgevers om de doelstelling voor 2015 – maar ook die voor de latere jaren – te behalen. In 2026 moeten werkgevers in de markt 100.000 extra banen beschikbaar hebben voor de doelgroep en de overheidssectoren samen nog eens 25.000. Eind 2015 moeten werkgevers in de markt de eerste 6.000 banen beschikbaar hebben. Meer weten? Mail naar werkgeversgaaninclusief@awvn.nl
Alle Nederlandse werkgevers in de markt moeten eind 2015 gezamenlijk de eerste 6.000 extra banen gecreëerd hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor overheidswerkgevers geldt in diezelfde periode een aantal van 3.000 banen. Dit vraagt van werkgevers een omslag in denken. Die komt niet zomaar tot stand, daarvoor is informatie nodig en inzicht in de mogelijkheden. Veel informatie vindt u op deze website: van de online coach Jip tot een bibliotheek vol relevante documenten en veel goede voorbeelden uit verschillende regio's en sectoren.

Nieuws

16 augustus 2016
Werken met een beperking stelt een dertiental brochures beschikbaar over werknemers met een specifieke beperking. Deze brochures zijn gemaakt om werkgevers te ondersteunen en om hen een beeld te geven wat het betekent...
12 augustus 2016
De Participatiewet en Wet banenafspraak worden vereenvoudigd. Dit heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma in mei aangekondigd. De wijzigingen zijn nu door het ministerie gepubliceerd in een overzichtelijk schema, waarbij...
18 juli 2016
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzoek gedaan naar het aantal arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt. Uit de cijfers blijkt onder andere dat minder dan de helft van de arbeidsgehandicapten tussen...

Evenementen

01-09-16
09.30 tot 17.00
Stereotypen kloppen meestal niet en hebben vaak nadelige gevolgen. Ook op de arbeidsmarkt. En niet alleen voor sollicitanten. Door...
13-09-16
12.30 tot 18.00
Leergang inclusief ondernemen – Maatwerk als inclusieve standaard
De Normaalste Zaak, AWVN en Accenture ontwikkelden en organiseren de leergang inclusief ondernemen ‘Anders kijken; gewoon doen’. Deze...
11-10-16
12.00 tot 18.00
De Normaalste Zaak, AWVN en Accenture ontwikkelden en organiseren de leergang inclusief ondernemen ‘Anders kijken; gewoon doen’. Deze...